giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử kiểm tra cuối học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; đề thi hình thức trắc nghiệm, gồm 50 câu hỏi và bài toán, thời gian 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử cuối kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Đông Hà – Quảng Trị:
+ Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho parabol 2 Pyx và hai đường thẳng y a y b (0 a b) (hình vẽ). Gọi 1 S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) và đường thẳng y a (phần tô đen); (S2) là diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol (P) và đường thẳng y b (phần gạch chéo). Với điều kiện nào sau đây của a và b thì 1 2 S S?
+ Trong không gian với hệ tọa độ cho mặt phẳng đi qua điểm cắt các tia tại (không trùng với gốc tọa độ). Thể tích tứ diện đạt giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu?
+ Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng 1 111 xy z ∆ và hai điểm A(1;2;-5), B(−1;0;2). Biết điểm M thuộc ∆ sao cho biểu thức T MA MB đạt giá trị lớn nhất là Tmax. Khi đó Tmax bằng bao nhiêu?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-cuoi-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-dong-ha-quang-tri.pdf
de-thi-thu-cuoi-ky-2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-dong-ha-quang-tri.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này