giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử cuối học kì 2 môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 trường THPT Cam Lộ, t...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử cuối học kì 2 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị; đề thi hình thức trắc nghiệm, có đáp án và lời giải chi tiết.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử HK2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Cam Lộ – Quảng Trị:
+ Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng x = 0 và x = 3, biết rằng thiết diện của vật thể cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x (0 3 x) là một hình chữ nhật có hai kích thước là x và 2 2 9 x.
+ Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm biểu diễn của hai số phức đối nhau là A. hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng y x. B. hai điểm đối xứng nhau qua trục tung. C. hai điểm đối xứng nhau qua trục hoành. D. hai điểm đối xứng nhau qua gốc tọa độ O.
+ Một biển quảng cáo có dạng hình elip với bốn đỉnh A1, A2, B1, B2 như hình vẽ bên. Biết chi phí để sơn phần tô đậm là 200.000 đồng/m2 và phần còn lại là 100.000 đồng/m2. Hỏi số tiền để sơn theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây, biết A1A2 = 8m, B1B2 = 6m và tứ giác MNPQ là hình chữ nhật có MQ = 3m?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-hk2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-cam-lo-quang-tri.pdf
de-thi-thu-hk2-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-cam-lo-quang-tri.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này