giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm học 2022 - 2023 lần 3 môn Toán t...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm học 2022 – 2023 lần 3 môn Toán trường THPT Hàn Thuyên, tỉnh Bắc Ninh; đề thi có đáp án trắc nghiệm các mã đề 001 002 003 004 005 006 007 008.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử TN THPT 2023 lần 3 môn Toán trường THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh:
+ Cho số phức z thay đổi thoả mãn z z i 4 4. Gọi S là tập hợp các số phức 2 8 w z z. Biết rằng 1 2 w w là hai số thuộc S sao cho 1 2 w w 2 khi đó mô đun của số phức 1 2 3 4 2 w w i đạt giá trị lớn nhất bằng?
+ Cho hình trụ có hai đáy là hai đường tròn có tâm O và O mặt phẳng P đi qua O và cắt đường tròn tâm O tại hai điểm A B sao cho tam giác OAB là tam giác đều và có diện tích 2 3 3a. Biết góc giữa mp P và mặt phẳng đáy bằng 0 30. Thể tích khối trụ bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho các điểm A 0 0 3 và B 2 3 5. Gọi P là mặt phẳng chứa đường tròn giao tuyến của hai mặt cầu 2 2 1 S x y z 1 1 3 25 với 2 S y z x y x 2 2 14 0. M N là hai điểm thuộc P sao cho MN 1. Giá trị nhỏ nhất của AM BN là?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tn-thpt-2023-lan-3-mon-toan-truong-thpt-han-thuyen-bac-ninh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này