giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2022 - 2023 môn Toán lần 1 trường THPT Thị ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2022 – 2023 môn Toán lần 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị; đề thi có đáp án mã đề 101 102 103 104.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (α): 2 20 xy z và hai điểm A(2;0;1), B(1;1;2). Gọi d là đường thẳng nằm trong (α) và cắt đường thẳng AB, thỏa mãn góc giữa hai đường thẳng AB và d bằng góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (α). Khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d bằng?
+ Từ một tấm tôn hình tam giác đều cạnh bằng 6m, ông A cắt thành một tấm tôn hình chữ nhật và cuộn lại được một cái thùng hình trụ(như hình vẽ). Ông A làm được cái thùng có thể tích tối đa là V (Vật liệu làm nắp thùng coi như không liên quan). Giá trị của V thỏa mãn?
+ Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(4;0;0), B(8;0;6). Xét điểm M thay đổi sao cho khoảng cách từ A đến đường thẳng OM bằng 2 và diện tích tam giác OAM không lớn hơn 6. Giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng MB thuộc khoảng nào dưới đây?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tn-thpt-2023-mon-toan-lan-1-truong-thpt-thi-xa-quang-tri.pdf
de-thi-thu-tn-thpt-2023-mon-toan-lan-1-truong-thpt-thi-xa-quang-tri.doc

5. Làm bài thi Online đề thi này