giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán lần 2 cụm liên trường THPT trực t...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán lần 2 cụm liên trường THPT trực thuộc sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam (mã đề 101).

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 2 cụm liên trường THPT – Quảng Nam:
+ Trong không gian Oxyz cho đường thẳng 1 1 x t d y y t và mặt phẳng 2 3 0 P x z. Biết đường thẳng đi qua O(0;0;0), có một vectơ chỉ phương u a b 1, vuông góc với đường thẳng d và hợp với mặt phẳng P một góc lớn nhất. Hỏi điểm nào sau đây thuộc đường thẳng?
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a góc 0 BAD 120. Cạnh bên SA a 3 và vuông góc với đáy ABCD. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp SACD nhận giá trị?
+ Trong không gian Oxyz cho hai điểm M 100 và N 113. Mặt phẳng vuông góc với đường thẳng ON và cách điểm M một khoảng 11. Biết phương trình mặt phẳng có dạng x y z c 3 0 c c thuộc tập hợp nào sau đây?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tn-thpt-2023-mon-toan-lan-2-cum-lien-truong-thpt-quang-nam.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này