giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử môn Toán tốt nghiệp THPT năm học 2022 - 2023 lần 2 trường THPT chuy...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử môn Toán tốt nghiệp THPT năm học 2022 – 2023 lần 2 trường THPT chuyên Quang Trung, tỉnh Bình Phước (mã đề 101).

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử Toán TN THPT 2023 lần 2 trường chuyên Quang Trung – Bình Phước:
+ Cho hàm số f(x) liên tục trên R. Gọi F(x), G(x) là hai nguyên hàm của f(x) trên R thỏa mãn F(8) + G(8) = 4. Cho biết f(2x + 6)dx = 2, giá trị của F(12) + G(12) bằng?
+ Cho hình trụ có hai đáy là hai hình tròn (O) và (O’), bán kính đáy R = 7. AB là một dây cung của đường tròn (O) sao cho tam giác O’AB là tam giác đều và mặt phẳng (O’AB) tạo với mặt phẳng chứa đường tròn (O;R) một góc 60°. Thể tích của khối trụ đã cho bằng?
+ Cho phương trình z2 – mz + 1 = 0 (với m là tham số thực) có hai nghiệm z1; z2. Gọi A, B, C lần lượt là các điểm trên mặt phẳng tọa độ Oxy biểu diễn cho các số phức z0 = i; z1 ; z2. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để diện tích tam giác ABC bằng 3/4.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-toan-tn-thpt-2023-lan-2-truong-chuyen-quang-trung-binh-phuoc.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này