giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán trường THPT Trần Phú, thành phố Đ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán trường THPT Trần Phú, thành phố Đà Nẵng; đề thi có đáp án và lời giải chi tiết mã đề 104.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán trường THPT Trần Phú – Đà Nẵng:
+ Khối chóp S ABCDEF có đáy là một lục giác đều cạnh a, hình chiếu vuông góc của đỉnh xuống mặt phẳng đáy là trung điểm H của đoạn thẳng AC. Tính thể tích của khối chóp S ABCDEF biết rằng khoảng cách từ H đến mặt phẳng (SDE) bằng a.
+ Cho hàm số 2023 2022 2021 2020 … 2 1 f x có đồ thị (C). Gọi đường thẳng d là tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ bằng 2023. Diện tích hình phảng giới hạn bởi d, trục hoành và hai đường thẳng x = 2022, x = 2024 bằng?
+ Cho mặt cầu (S) có tâm I, bán kính bằng 5. Một mặt phẳng thay đổi cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn (C). Xét khối nón (N) nhận đường tròn (C) làm đáy, chiều cao h h 5 và đỉnh là điểm thuộc mặt cầu (S). Khối nón (N) có thể tích lớn nhất bằng bao nhiêu?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2023-mon-toan-truong-thpt-tran-phu-da-nang.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này