giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2022 - 2023 môn Toán cụm trường THPT thành ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2022 – 2023 môn Toán cụm trường THPT thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (mã đề 132); kỳ thi được diễn ra vào ngày … tháng 05 năm 2023.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán cụm trường THPT TP Nam Định:
+ Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A(4;-2;4), B(-2;6;4) và đường thẳng d. Gọi M là điểm thay đổi thuộc mặt phẳng (Oxy) sao cho MA vuông góc MB và N là điểm thay đổi thuộc d. Khi MN nhỏ nhất, tìm hoành độ điểm M.
+ Cho hàm số f(x) liên tục, có đạo hàm trên đoạn [0;2]. Biết f(2) = 7 và [ƒ'(x)]² = 21×4 − 12x − 12xf(x) với mọi x thuộc [0;2]. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường y = f(x), trục Ox, Oy và x = 2 bằng?
+ Cho khối lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác đều, góc giữa hai mặt phẳng (A’BC) và (ABC) bằng 45°. Gọi M là trung điểm BC. Khoảng cách giữa hai đường thẳng A’B và C’M bằng a3/2. Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2023-mon-toan-cum-truong-thpt-tp-nam-dinh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này