giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán cụm thi đua số 1, tỉnh Ninh Thuận...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán cụm thi đua số 1, tỉnh Ninh Thuận; đề thi có đáp án mã đề 152.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán cụm thi đua số 1 – Ninh Thuận:
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu 2 22 Sx y z x y z 2 2 2 20. Gọi N là hình nón có thể tích lớn nhất nội tiếp trong mặt cầu S và T là hình trụ có diện tích xung quanh lớn nhất nội tiếp bên trong hình nón (tham khảo hình vẽ). Khi đó, điểm nào dưới đây có thể thuộc đường tròn đáy của hình trụ?
+ Cho khối nón đỉnh S có đường kính đáy là 2 3. Gọi O là tâm đường tròn đáy. Một mặt phẳng P đi qua đỉnh S và cắt hình tròn đáy theo một dây AB có độ dài bằng 6, biết rằng khi đó thể tích của tứ diện SOAB bằng 1. Tính diện tích tam giác SAB.
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu S tâm I 1 0 2 bán kính R 1. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Mặt phẳng Oyz tiếp xúc với mặt cầu S. B. Mặt phẳng Oyz cắt mặt cầu S. C. Mặt phẳng Oxy tiếp xúc với mặt cầu S. D. Mặt phẳng Oxz tiếp xúc với mặt cầu S.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2023-mon-toan-cum-thi-dua-so-1-ninh-thuan.pdf
de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2023-mon-toan-cum-thi-dua-so-1-ninh-thuan.doc

5. Làm bài thi Online đề thi này