giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2022 - 2023 môn Toán lần 2 sở Giáo dục và Đ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2022 – 2023 môn Toán lần 2 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình (mã đề 103); đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 2 sở GD&ĐT Hòa Bình:
+ Cho khối trụ có ABC.A’B’C’ thể tích bằng 9. Gọi M, N lần lượt là hai điểm nằm trên các cạnh AA’, BB’ sao cho là trung M điểm của cạnh AA’ và NB = 3NB’. Đường thẳng CM cắt đường thẳng A’C’ tại P, đường thẳng CN cắt đường thẳng B’C’ tại Q (tham khảo hình vẽ). Thể tích khối đa diện A’MP.B’NQ bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho điểm A 3 1 0 B 1 1 4 C 5 1 2 và mặt phẳng P x 2y 2z 7 0. Giả sử d là đường thẳng bất kỳ thuộc mặt phẳng P luôn đi qua điểm B. Gọi M là hình chiếu của C lên d. Giá trị lớn nhất của AM bằng?
+ Cho hai hàm số và có y f x y g x bảng biến thiên như hình vẽ và f x0 g x0 6. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có 7 y m1 f x g x điểm cực trị là a b? Tổng a + b bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2023-mon-toan-lan-2-so-gddt-hoa-binh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này