giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang (mã đề 443); kỳ thi được diễn ra vào ngày … tháng 05 năm 2023; đề thi có đáp án trắc nghiệm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán sở GD&ĐT Kiên Giang:
+ Trong không gian Oxyz, cho các điểm A B 6 6 0 C. Mặt phẳng (P) đi qua gốc tọa độ O, vuông góc với mặt phẳng (ABC) sao cho (P) cắt các đoạn AB AC tại các điểm M N thỏa mãn thể tích tứ diện OAMN nhỏ nhất. Mặt phẳng (P) đi qua điểm nào sau đây?
+ Trên tập hợp số phức, xét phương trình 2 2 z mz m m 2 1 0 với m là tham số thực. Biết rằng có hai giá trị 1 2 m m của tham số m làm cho phương trình trên có hai nghiệm phân biệt 1 2 z z thỏa mãn 12 12 zz 3. Giá trị của tổng m m 1 2 bằng?
+ Cho khối cầu S có tâm O, bán kính R = 4 và điểm A thuộc mặt cầu S. Gọi α là mặt phẳng đi qua A sao cho góc giữa đường thẳng OA và mặt phẳng α bằng 60°. Thiết diện của mặt phẳng α và khối cầu S là hình tròn có diện tích bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-nam-2023-mon-toan-so-gddt-kien-giang.pdf
de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-nam-2023-mon-toan-so-gddt-kien-giang.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này