giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2022 - 2023 môn Toán sở Giáo dục và Đào tạo...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2022 – 2023 môn Toán sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định; kỳ thi được diễn ra vào chiều thứ Năm ngày 18 tháng 05 năm 2023; đề thi có đáp án mã đề 202 204 206 208.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán sở GD&ĐT Nam Định:
+ Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A 15 7 11 B 3 1 1 C 7 15 và đường thẳng 1 4 1 x y z d. Gọi là mặt phẳng chứa d sao cho A B C ở cùng phía đối với mặt phẳng. Gọi 1 d 2 d 3 d lần lượt là khoảng cách từ A B C đến. Giá trị lớn nhất của biểu thức 1 2 3 T d d 2 3 bằng?
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy là hình chữ nhật AB a AD a 2 3 3 SAD là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy (tham khảo hình vẽ). Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp S ABCD.
+ Trên tập hợp số phức, xét phương trình 2 2 z m z m m 2 1 4 3 0 (m là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt 1 2 z z thỏa mãn 2 z z m z?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-nam-2023-mon-toan-so-gddt-nam-dinh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này