giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi khảo sát đánh giá học lực của học sinh môn Toán 12 năm học 2022 - 2023 ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi khảo sát đánh giá học lực của học sinh môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường Quốc Học Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 201 202 203 204.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề khảo sát Toán 12 năm 2022 – 2023 trường Quốc Học Quy Nhơn – Bình Định:
+ Một hộp chứa 21 quả cầu gồm 9 quả màu xanh được đánh số từ 1 đến 9, 7 quả màu đỏ được đánh số từ 1 đến 7 và 5 quả màu vàng được đánh số từ 1 đến 5. Chọn ngẫu nhiên ba quả cầu từ hộp đó. Xác suất để ba quả cầu được chọn có đủ ba màu và các số trên các quả cầu đôi một khác số nhau là?
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy là hình thoi cạnh a ABC 120 SA vuông góc với đáy. Gọi M là điểm đối xứng của A qua D. Góc giữa đường thẳng SC với mặt phẳng (ABCD) bằng 45°. Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SM bằng?
+ Trong không gian Oxyz cho hai điểm M (0;-1;2), N (−1;1;3). Một mặt phẳng (P) đi qua hai điểm M và N sao cho khoảng cách từ điểm K (0;0;2) đến mặt phẳng (P) đạt giá trị lớn nhất. Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-khao-sat-toan-12-nam-2022-2023-truong-quoc-hoc-quy-nhon-binh-dinh.pdf
de-khao-sat-toan-12-nam-2022-2023-truong-quoc-hoc-quy-nhon-binh-dinh.doc

5. Làm bài thi Online đề thi này