giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 lần 2 môn Toán cụm trường THPT và trung tâm GDTX ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 lần 2 môn Toán cụm trường THPT và trung tâm GDTX huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; đề thi có đáp án mã đề Đề 101 Đề 102 Đề 103 Đề 104 Đề 105 Đề 106 Đề 107 Đề108 Đề 109 Đề 110 Đề 111 Đề 112 Đề 113 Đề 114 Đề 115 Đề 116 Đề 117 Đề 118 Đề 119 Đề 120 Đề 121 Đề 122 Đề 123 Đề 124; kỳ thi được diễn ra vào chiều thứ Sáu ngày 09 tháng 06 năm 2023.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử TN THPT 2023 lần 2 môn Toán cụm THPT huyện Thuận Thành – Bắc Ninh:
+ Cho hàm số 432 y f x ax bx cx dx e a b c d e R và 3 y gx x 4 3 có đồ thị như hình vẽ bên. Biết hai đồ thị y f x y gx cắt nhau tại 4 điểm phân biệt có hoành độ 1234 xx thỏa mãn 14 3 xx và xx 14 2 3 4 0 đồng thời diện tích phần gạch chéo trên hình bằng 7 10. Hỏi diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số y fx hx a b c d e 4 nằm trong khoảng nào dưới đây?
+ Cho hình trụ tròn xoay có hai đáy là hai hình tròn(O;4) và (O′;4). Biết rằng tồn tại dây cung AB của đường tròn O sao cho ∆O’AB là tam giác đều và mặt phẳng (O’AB) hợp với đáy một góc 0 30. Tính diện tích xung quanh xq S của hình nón có đỉnh O′ đáy là hình tròn (O;4).
+ Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng 2 1 2 20 x xm d y d ym tR zt z t và điểm K (8;-1;0). Biết rằng tồn tại đường thẳng ∆ đi qua điểm K vuông góc với 2 đường 1 2 d d đồng thời thỏa mãn d d d d d Oz (1 2 ∆). Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị thực của m thỏa mãn?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tn-thpt-2023-lan-2-mon-toan-cum-thpt-huyen-thuan-thanh-bac-ninh.pdf
de-thi-thu-tn-thpt-2023-lan-2-mon-toan-cum-thpt-huyen-thuan-thanh-bac-ninh.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này