giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2022 - 2023 môn Toán lần 3 trường THPT chuy...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2022 – 2023 môn Toán lần 3 trường THPT chuyên Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 3 trường chuyên Hạ Long – Quảng Ninh:
+ Trên tập số phức, xét phương trình (là tham số thực). Tổng các giá trị 2 2 z 2mz m m 8 0 m của m để phương trình đó có hai nghiệm phân biệt và hai điểm biểu diễn trên mặt phẳng phức 1 2 z z 1 2 z z cùng với gốc tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng là 3?
+ Cho hình trụ có tâm của hai đáy là và bán kính O O đáy bằng a, chiều cao bằng 2a. Hai điểm M N lần lượt nằm trên hai đường tròn đáy và sao cho (O) (O’) đường thẳng MN tạo với mặt phẳng đáy một góc 60. Khoảng cách từ tâm O đến mặt phẳng (MNO’) bằng?
+ Cho số phức z x yi (x y) thỏa mãn (là tham x my (mx y) i 2 5m (4m 3)i m số thực). Biết rằng khi thay m đổi, biểu thức P z 6 8i đạt giá trị lớn nhất có dạng a b (với là các a b số nguyên dương). Giá trị của a b bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tn-thpt-2023-mon-toan-lan-3-truong-chuyen-ha-long-quang-ninh.pdf
de-thi-thu-tn-thpt-2023-mon-toan-lan-3-truong-chuyen-ha-long-quang-ninh.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này