giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán lần 3 trường THPT Việt Yên số 1, tỉnh Bắ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán lần 3 trường THPT Việt Yên số 1, tỉnh Bắc Giang; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 101 102 103 104.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 3 trường THPT Việt Yên 1 – Bắc Giang:
+ Cho hình chóp S ABC có đáy là tam giác đều cạnh a 0 SAB SCB 90. Gọi M N lần lượt là trung điểm của SA và SB. Khoảng cách từ N đến mặt phẳng MBC bằng 3 7 a. Tính thể tích V của khối chóp S ABC.
+ Trong không gian Oxyz cho điểm 2 3 4 5 0 0 3 A B đường thẳng d qua A tạo với trục Ox một góc 0 60 d cắt mặt phẳng Oyz tại điểm M abc. Khi BM nhỏ nhất, tính Ta b c 5 10.
+ Cho khối nón có chiều cao bằng 2a. Cắt khối nón bởi một mặt phẳng đi qua đỉnh và cách tâm của đáy khối nón một khoảng bằng a ta được thiết diện có diện tích bằng 2 4 11 3 a. Thể tích của khối nón đã cho bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tn-thpt-2023-mon-toan-lan-3-truong-thpt-viet-yen-1-bac-giang.pdf
de-thi-thu-tn-thpt-2023-mon-toan-lan-3-truong-thpt-viet-yen-1-bac-giang.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này