giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi thử môn Toán ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2022 - 2023 lần 3 trường THPT chuy...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi thử môn Toán ôn thi tốt nghiệp THPT năm học 2022 – 2023 lần 3 trường THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương; đề thi có đáp án mã đề 101 102 103 104.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử Toán TN THPT 2023 lần 3 trường chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương:
+ Cho hàm số bậc ba 3 2 f x ax bx cx d có hai điểm cực trị x = −1 và x = 3. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y f x và đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y f x có diện tích bằng 12. Giá trị f f (1) (3) bằng?
+ Trong hệ tọa độ Oxyz cho điểm A thuộc mặt cầu 2 2 1 (5) 1 S x y z và điểm B thuộc mặt cầu 2 2 9 S x y z. Điểm M thay đổi trên mặt phẳng 2 2 15 0 P x y z. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức T MA MB thuộc khoảng nào sau đây?
+ Cho khối chóp S ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA ABCD và BD a 3 thể tích khối chóp S ABCD bằng 3 2 a (tham khảo hình vẽ bên dưới). Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-toan-tn-thpt-2023-lan-3-truong-chuyen-nguyen-trai-hai-duong.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này