giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2022 - 2023 môn Toán trường THPT Hải Đảo, tỉnh Quả...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2022 – 2023 môn Toán trường THPT Hải Đảo, tỉnh Quảng Ninh; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 201.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán trường THPT Hải Đảo – Quảng Ninh:
+ Trên tập hợp các số phức, cho biết phương trình 2 4 0 c z z d (với c d và phân số c d tối giản) có hai nghiệm 1 2 z z. Gọi A B lần lượt là các điểm biểu diễn hình học của 1 2 z z trên mặt phẳng Oxy. Biết tam giác OAB đều, giá trị của biểu thức P cd 2 5 bằng?
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a và AC a. Biết tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy; góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng đáy bằng 0 60. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SC bằng?
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d có phương trình 1 2 1 x t y t z t và điểm A(1;2;3). Mặt phẳng (P) chứa d sao cho dAP lớn nhất. Khi đó tọa độ vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2023-mon-toan-truong-thpt-hai-dao-quang-ninh.pdf
de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2023-mon-toan-truong-thpt-hai-dao-quang-ninh.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này