giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán cụm liên trường THPT trực thuộc sở Giáo ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán cụm liên trường THPT trực thuộc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình (mã đề 132).

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán cụm liên trường THPT – Ninh Bình:
+ Trên tập hợp số phức, xét phương trình 2 z m z m 2 45 2016 80 0 (m là tham số thực). Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình đó có hai nghiệm phân biệt 1 2 z z sao cho 1 2 z z?
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu 2 S x y z 2 5 24 cắt mặt phẳng P x y 4 0 theo giao tuyến là đường tròn C. Điểm M thuộc C sao cho khoảng cách từ M đến A 4 12 1 nhỏ nhất có tung độ bằng?
+ Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp các điểm biểu diễn của số phức z thỏa mãn z i i z 2 3 là A. Đường tròn có phương trình 2 2 x y 4. B. Đường thẳng có phương trình x y 2 1 0. C. Đường thẳng có phương trình x y 2 3 0. D. Đường elip có phương trình 2 2 x y 4 4.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2023-mon-toan-cum-lien-truong-thpt-ninh-binh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này