giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán lần 2 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên G...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán lần 2 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang; kỳ thi được diễn ra vào ngày 13 tháng 06 năm 2023.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 2 sở GD&ĐT Kiên Giang:
+ Một vật thể đặt dọc theo trục Ox có vị trí bắt đầu từ x = 2 đến điểm kết thúc là x = 7. Người ta cắt vật thể đó bởi mặt phẳng vuông góc với Ox và được diện tích thiết diện có kích thước thay đổi theo hàm số f(x) = x2 + 2x (2 ≤ x ≤ 7). Thể tích vật thể đã cho bằng?
+ Một người gieo ngẫu nhiên một con xúc xắc cân đối và đồng chất 2 lần liên tiếp. Tính xác suất để tổng số chấm 2 lần gieo chia hết cho 5 và lần gieo thứ hai không bé hơn lần gieo thứ nhất.
+ Cho hàm số bậc ba y = f(x) = ax3 + (a – 9)x2 + cx + d (a khác 0) có đồ thị (C). Gọi (C) là đồ thị của hàm số y = f'(x). Biết rằng (C) và (C’) cắt nhau tại ba điểm có hoành độ là x1 = 2, x2 = 3 và x3 = 6. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường (C): y = f(x) và (C’): y = f'(x) bằng?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2023-mon-toan-lan-2-so-gddt-kien-giang.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này