giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2022 - 2023 môn Toán lần 2 sở Giáo dục và Đ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi thử tốt nghiệp THPT năm học 2022 – 2023 môn Toán lần 2 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 202 – 204 – 206 – 208.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 2 sở GD&ĐT Nam Định:
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M 3 2 1. Mặt phẳng P đi qua M và cắt các trục tọa độ Ox Oy Oz lần lượt tại các điểm A B C không trùng với gốc tọa độ sao cho M là trực tâm tam giác ABC. Xác định phương trình mặt phẳng P.
+ Trên tập hợp số phức, xét phương trình 2 2 z az b 4 2 0 (a b là các tham số thực). Có bao nhiêu cặp số thực a b sao cho phương trình đã cho có hai nghiệm 1 2 z z thỏa mãn z z i 1 2 3 2 3 0?
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu 2 2 2 S x y z 3 4 36. Xét hai điểm M N thay đổi trên mặt cầu S sao cho MN 10. Tìm giá trị nhỏ nhất của 2 2 T OM ON.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2023-mon-toan-lan-2-so-gddt-nam-dinh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này