ĐỀ ÔN TẬP THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA SỐ 4 MÔN HOÁ HỌC Người ra đề: Phạm Nam Anh. Mọi thắc mắc về đề ...

ĐỀ ÔN TẬP THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA SỐ 4 MÔN HOÁ HỌC

ĐỀ ÔN TẬP THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA SỐ 4 MÔN HOÁ HỌC

Người ra đề: Phạm Nam Anh. Mọi thắc mắc về đề thi, đáp án, hướng dẫn giải vui lòng liên hệ qua Facebook (www.facebook.com/anhh.phamnam)
Cho khối lượng mol các nguyên tố: $H = 1; He = 4;$ $C = 12; N = 14;$ $O = 16; Na = 23;$ $Mg = 24; Al = 27;$ $Cl = 35,5; K = 39;$ $Ca = 40;$ $Fe = 56;$ $Cu = 64;$ $Zn = 65;$ $Ag = 108$ và $Ba = 137.$
Trong quá trình làm bài KHÔNG được sử dụng tài liệu, KHÔNG được thoát cửa sổ làm bài.
Giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước.
Good luck!

Loading...