Đề thi số 34. Đề KSCL lần 2 của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Hà Nội. Điểm Toán thi TN luôn ở tốp <5 toà...

Đề thi số 34.

Đề thi số 34.

Đề KSCL lần 2 của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai Hà Nội. Điểm Toán thi TN luôn ở tốp <5 toàn thành phố.

Loading...