giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 11 sách Cánh Diều năm học 2023 - ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 11 sách Cánh Diều năm học 2023 – 2024 trường THPT Si Ma Cai 1, tỉnh Lào Cai; đề thi hình thức 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có ma trận, đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

NỘI DUNG / ĐƠN VỊ KIẾN THỨC:
1. Một số yếu tố thống kê và xác suất.
+ Biến cố hợp và biến cố giao. Biến cố độc lập. Các quy tắc tính xác suất.
2. Hàm số mũ và hàm số logarit.
+ Phép tính lũy thừa với số mũ thực.
+ Phép tính lôgarit.
+ Hàm số mũ. Hàm số lôgarit.
+ Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.
3. Đạo hàm.
+ Định nghĩa đạo hàm. Ý nghĩa hình học của đạo hàm.
+ Các quy tắc tính đạo hàm.
4. Quan hệ vuông góc trong không gian. Phép chiếu vuông góc.
+ Hai đường thẳng vuông góc.
+ Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
+ Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc nhị diện.
+ Hai mặt phẳng vuông góc.
+ Khoảng cách.
+ Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều. Thể tích một số hình khối.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-tham-khao-cuoi-ki-2-toan-11-cd-nam-2023-2024-truong-thpt-si-ma-cai-1-lao-cai.pdf
de-tham-khao-cuoi-ki-2-toan-11-cd-nam-2023-2024-truong-thpt-si-ma-cai-1-lao-cai.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này