giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 11 sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 11 sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống năm học 2023 – 2024 trường THPT Bảo Yên 2, tỉnh Lào Cai; đề thi hình thức 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có ma trận, đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

NỘI DUNG / ĐƠN VỊ KIẾN THỨC:
1. Hàm số mũ và hàm số lôgarit (08 tiết).
+ Phép tính luỹ thừa với số mũ nguyên, số mũ hữu tỉ, số mũ thực. Các tính chất.
+ Phép tính lôgarit (logarithm). Các tính chất.
+ Hàm số mũ. Hàm số lôgarit.
+ Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit.
2. Quan hệ vuông góc trong không gian (17 tiết).
+ Góc giữa hai đường thẳng. Hai đường thẳng vuông góc.
+ Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng. Định lí ba đường vuông góc. Phép chiếu vuông góc.
+ Hai mặt phẳng vuông góc. Hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình hộp đứng, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình chóp đều.
+ Khoảng cách trong không gian.
+ Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc nhị diện và góc phẳng nhị diện.
+ Hình chóp cụt đều và thể tích.
3. Các quy tắc tính xác suất (9 tiết).
+ Một số khái niệm về xác suất cổ điển.
+ Các quy tắc tính xác suất.
4. Đạo hàm (7 tiết).
+ Khái niệm đạo hàm. Ý nghĩa hình học của đạo hàm.
+ Các quy tắc tính đạo hàm.
+ Đạo hàm cấp hai.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-tham-khao-cuoi-ki-2-toan-11-knttvcs-nam-2023-2024-thpt-bao-yen-2-lao-cai.pdf
de-tham-khao-cuoi-ki-2-toan-11-knttvcs-nam-2023-2024-thpt-bao-yen-2-lao-cai.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này