giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 11 sách Cánh Diều năm học 2023 - ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra cuối học kỳ 1 môn Toán 11 sách Cánh Diều năm học 2023 – 2024 trường THPT số 1 Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; đề thi hình thức 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có ma trận, đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

NỘI DUNG / ĐƠN VỊ KIẾN THỨC:
1. CHƯƠNG II. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN.
+ Dãy số.
+ Cấp số cộng.
+ Cấp số nhân.
2. CHƯƠNG III. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC.
+ Giới hạn của dãy số.
+ Giới hạn của hàm số.
+ Hàm số liên tục.
3. CHƯƠNG IV. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ SONG SONG.
+ Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.
+ Hai đường thẳng song song trong không gian.
+ Đường thẳng và mặt phẳng song song.
+ Hai mặt phẳng song song.
+ Hình lăng trụ và hình hộp.
+ Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình trong không gian.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-tham-khao-cuoi-ky-1-toan-11-cd-nam-2023-2024-truong-thpt-van-ban-1-lao-cai.pdf
de-tham-khao-cuoi-ky-1-toan-11-cd-nam-2023-2024-truong-thpt-van-ban-1-lao-cai.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này