giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 sách Chân Trời Sáng Tạo năm họ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 sách Chân Trời Sáng Tạo năm học 2023 – 2024 trường THPT Bảo Thắng 1, tỉnh Lào Cai; đề thi hình thức 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có ma trận, đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

NỘI DUNG / ĐƠN VỊ KIẾN THỨC:
1. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.
+ Góc LG. Giá trị LG. Công thức lượng giác.
+ Hàm số lượng giác.
+ Phương trình lượng giác.
2. Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân.
+ Dãy số. Dãy số tăng, dãy số giảm.
+ Cấp số cộng. Số hạng tổng quát của cấp số cộng. Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số cộng.
+ Cấp số nhân. Số hạng tổng quát của cấp số nhân. Tổng của n số hạng đầu tiên của cấp số nhân.
3. Đường thẳng và mặt phẳng song song. Quan hệ song song trong không gian.
+ Điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.
+ Hai đường thẳng song song.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-tham-khao-giua-ki-1-toan-11-ctst-nam-2023-2024-truong-thpt-bao-thang-1-lao-cai.pdf
de-tham-khao-giua-ki-1-toan-11-ctst-nam-2023-2024-truong-thpt-bao-thang-1-lao-cai.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này