giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 11 sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 11 sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống năm học 2023 – 2024 trường THPT Bát Xát 1, tỉnh Lào Cai; đề thi hình thức 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có ma trận, đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

NỘI DUNG/ĐƠN VỊ KIẾN THỨC:
1. Hàm số mũ và hàm số logarit.
+ Lũy thừa với số mũ thực (2 tiết).
+ Logarit (2 tiết).
+ Hàm số mũ, hàm số logarit (1 tiết).
+ Phương trình và bất phương trình mũ và logarit (2 tiết).
2. Quan hệ vuông góc trong không gian.
+ Hai đường thẳng vuông góc (2 tiết).
+ Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (3 tiết).
+ Phép chiếu vuông góc (2 tiết).
+ Hai mặt phẳng vuông góc (4 tiết).
+ Khoảng cách (3 tiết).
+ Thể tích (2 tiết).

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-tham-khao-giua-ki-2-toan-11-knttvcs-nam-2023-2024-thpt-bat-xat-1-lao-cai.pdf
de-tham-khao-giua-ki-2-toan-11-knttvcs-nam-2023-2024-thpt-bat-xat-1-lao-cai.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này