giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 Cánh Diều năm học 2023 - 2024 ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 Cánh Diều năm học 2023 – 2024 trường THPT số 1 Bắc Hà, tỉnh Lào Cai; đề thi hình thức 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có ma trận, đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

NỘI DUNG / ĐƠN VỊ KIẾN THỨC:
CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
+ Góc lượng giác. Giá trị lượng giác của góc lượng giác.
+ Các phép biến đổi lượng giác.
+ Hàm số lượng giác và đồ thị.
+ Phương trình lượng giác cơ bản.
CHƯƠNG II. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN.
+ Dãy số.
+ Cấp số cộng.
+ Cấp số nhân.
CHƯƠNG III. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC.
+ Giới hạn của dãy số.
+ Giới hạn của hàm số.
+ Hàm số liên tục.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-tham-khao-giua-ky-1-toan-11-cd-nam-2023-2024-truong-thpt-bac-ha-1-lao-cai.pdf
de-tham-khao-giua-ky-1-toan-11-cd-nam-2023-2024-truong-thpt-bac-ha-1-lao-cai.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này