giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 sách Cánh Diều năm học 2023 - ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 sách Cánh Diều năm học 2023 – 2024 trường THPT chuyên Lào Cai, tỉnh Lào Cai; đề thi hình thức 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có ma trận, đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề tham khảo giữa kỳ 1 Toán 11 CD năm 2023 – 2024 trường THPT chuyên Lào Cai:
+ Theo định nghĩa trong sách giáo khoa. A. Mỗi đường tròn là một đường tròn định hướng. B. Mỗi đường tròn đã chọn một điểm là gốc đều là một đường tròn định hướng. C. Mỗi đường tròn đã chọn một chiều chuyển động và một điểm là gốc đều là một đường tròn định hướng. D. Mỗi đường tròn đã chọn một chiều chuyển động gọi là chiều dương và chiều ngược lại được gọi là chiều âm là một đường tròn định hướng.
+ Người ta thiết kế một cái tháp gồm 11 tầng. Diện tích bề mặt trên của mỗi tầng bằng nửa diện tích của mặt trên của tầng ngay bên dưới và diện tích mặt trên của tầng 1 bằng nửa diện tích của đế tháp (có diện tích là 2 12288 m). Tính diện tích mặt trên cùng.
+ Biết OMB′ và ONB′ là các tam giác đều. Cung α có mút đầu là A và mút cuối trùng với B hoặc M hoặc N. Tính số đo của α?

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-tham-khao-giua-ky-1-toan-11-cd-nam-2023-2024-truong-thpt-chuyen-lao-cai.pdf
de-tham-khao-giua-ky-1-toan-11-cd-nam-2023-2024-truong-thpt-chuyen-lao-cai.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này