giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 sách Chân Trời Sáng Tạo năm họ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 sách Chân Trời Sáng Tạo năm học 2023 – 2024 trường THPT Bảo Thắng 2, tỉnh Lào Cai; đề thi hình thức 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có ma trận, đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

NỘI DUNG / ĐƠN VỊ KIẾN THỨC:
1. Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác (08 tiết).
+ Góc lượng giác (01 tiết).
+ Giá trị lượng giác của một góc lượng giác (01 tiết).
+ Các công thức lượng giác (02 tiết).
+ Hàm số lượng giác và đồ thị (02 tiết).
+ Phương trình lượng giác (02 tiết).
2. Dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân (6 tiết).
+ Dãy số (02 tiết).
+ Cấp số cộng (02 tiết).
+ Cấp số nhân (02 tiết).
3. Đường thẳng và mặt phẳng. Quan hệ song song trong không gian (06 tiết).
+ Điểm, đường thẳng và mặt phẳng trong không gian (03 tiết).
+ Hai đường thẳng song song (03 tiết).

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-tham-khao-giua-ky-1-toan-11-ctst-nam-2023-2024-truong-thpt-bao-thang-2-lao-cai.pdf
de-tham-khao-giua-ky-1-toan-11-ctst-nam-2023-2024-truong-thpt-bao-thang-2-lao-cai.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này