giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 11 sách Chân Trời Sáng Tạo năm họ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 11 sách Chân Trời Sáng Tạo năm học 2023 – 2024 trường THPT Văn Bàn 3, tỉnh Lào Cai; đề thi hình thức 70% trắc nghiệm + 30% tự luận, thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có ma trận, đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

NỘI DUNG / ĐƠN VỊ KIẾN THỨC:
Chương VI. Hàm số mũ và hàm số lôgarit (8 tiết).
+ Phép tính lũy thừa (2 tiết).
+ Phép tính lôgarit (2 tiết).
+ Hàm số mũ. Hàm số lôgarit (2 tiết).
+ Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit (2 tiết).
Chương VIII. Quan hệ vuông góc trong không gian (8 tiết).
+ Hai đường thẳng vuông góc (2 tiết).
+ Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (3 tiết).
+ Hai mặt phẳng vuông góc (3 tiết).

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-tham-khao-giua-ky-2-toan-11-ctst-nam-2023-2024-truong-thpt-van-ban-3-lao-cai.pdf
de-tham-khao-giua-ky-2-toan-11-ctst-nam-2023-2024-truong-thpt-van-ban-3-lao-cai.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này