ĐỀ LUYỆN TẬP GIAI ĐOẠN 1 SỐ 8 Học sinh chỉ chọn 1 phương án đúng. Trong quá trình làm trên máy tính không đ...

ĐỀ LUYỆN TẬP GIAI ĐOẠN 1 SỐ 8

ĐỀ LUYỆN TẬP GIAI ĐOẠN 1 SỐ 8

Học sinh chỉ chọn 1 phương án đúng. Trong quá trình làm trên máy tính không được chuyển sang tabl mới ( không được mở tài liệu để tra cứu). Nếu mở sẽ bị hệ thống nạp bài luôn. Nếu dùng trên điện thoại thì để chế độ màn hình sáng liên tục ( không để màn hình bị tắt), nếu bị tắt thì máy sẽ tự động nạp bài

Loading...