giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 bộ đề tập huấn ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 11 năm học 2023 - 2024 s...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 bộ đề tập huấn ôn tập kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng; các đề được biên soạn theo cấu trúc 70% trắc nghiệm kết hợp 30% tự luận (theo thang điểm), thời gian làm bài 90 phút, có ma trận, bảng đặc tả, đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Đề số 1. Đề CK2 – Toán 11 – Chân Trời Sáng Tạo.
Đề số 2. Đề CK2 – Toán 11 – Chân Trời Sáng Tạo.
Đề số 3. Đề CK2 – Toán 11 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.
Đề số 4. Đề CK2 – Toán 11 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.
Đề số 5. Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 11.
Đề số 6. Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 11.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

bo-de-tap-huan-cuoi-ki-2-toan-11-nam-2023-2024-so-gddt-lam-dong.pdf
bo-de-tap-huan-cuoi-ki-2-toan-11-nam-2023-2024-so-gddt-lam-dong.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này