giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 bộ đề tập huấn ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 11 năm học 2023 - 2024 s...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 bộ đề tập huấn ôn tập kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng; các đề được biên soạn theo cấu trúc 70% trắc nghiệm kết hợp 30% tự luận (theo thang điểm), thời gian làm bài 90 phút, có ma trận, bảng đặc tả, đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

1. Đề GK2 – Toán 11 Cánh Diều.
2. Đề GK2 – Toán 11 Cánh Diều.
3. Đề GK2 – Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.
4. Đề GK2 – Toán 11 CTST_KNTTVCS.
5. Đề GK2 – Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo.
6.1. Ma trận và bảng đặc tả đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 11.
6.2. Đề minh họa kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 11.
6.3. Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 11.
7. Đề GK2 – Toán 11 Chân Trời Sáng Tạo.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

bo-de-tap-huan-giua-ki-2-toan-11-nam-2023-2024-so-gddt-lam-dong.pdf
bo-de-tap-huan-giua-ki-2-toan-11-nam-2023-2024-so-gddt-lam-dong.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này