giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 tuyển tập 04 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2023 - 2024 ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 tuyển tập 04 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; các đề được biên soạn theo cấu trúc 50% trắc nghiệm (25 câu) + 50% tự luận (05 câu); thời gian làm bài 90 phút.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

I. Giới hạn chương trình:
– Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác.
– Chương 4: Bài 10: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.
II. Một số đề ôn tập:
– Đề ôn tập số 1: Giáo viên ra đề: thầy Chu Đức Minh.
– Đề ôn tập số 2: Giáo viên ra đề: cô Phan Thị Thanh Bình.
– Đề ôn tập số 3: Giáo viên ra đề: cô Vũ Thị Hảo.
– Đề ôn tập số 4: Giáo viên ra đề: thầy Hoàng Tuấn Nghĩa.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

04-de-on-tap-giua-ki-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-viet-duc-ha-noi.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này