giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 bộ đề tham khảo kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2023 - 2024 trường ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 bộ đề tham khảo kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Thuận Thành 1, tỉnh Bắc Ninh; đề thi được biên soạn bởi: Cô Nguyễn Thị Diệp, Cô Lê Thị Thu, Thầy Nguyễn Bá Cao, Cô Nguyễn Thị Duyên.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Bộ đề tham khảo giữa kì 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường Thuận Thành 1 – Bắc Ninh:
+ Trong kì thi học sinh giỏi cấp trường, lớp 10 A có 15 học sinh thi học sinh giỏi môn Ngữ văn, 20 học sinh thi học sinh giỏi môn Toán. Tìm số học sinh thi cả hai môn Ngữ văn và Toán biết lớp 10 A có 40 học sinh và có 10 học sinh không thi cả môn Toán và Ngữ văn.
+ Một xưởng cơ khí có hai công nhân là Chiến và Bình. Xưởng sản xuất loại sản phẩm I và II. Mỗi sản phẩm I bán lãi 500 nghìn đồng, mỗi sản phẩm II bán lãi 400 nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm I thì Chiến phải làm việc trong 3 giờ, Bình phải làm việc trong 1giờ. Để sản xuất được một sản phẩm II thì Chiến phải làm việc trong 2 giờ, Bình phải làmviệc trong 6 giờ. Một người không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong mộttháng Chiến không thể làm việc quá 180 giờ và Bình không thể làm việc quá 220 giờ. Tính số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng?
+ Cho tam giác ABC có độ dài 3 cạnh là a, b, c thoả mãn: 4 4 a b c. Chứng minh rằng ABC nhọn.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

bo-de-tham-khao-giua-ki-1-toan-10-nam-2023-2024-truong-thuan-thanh-1-bac-ninh.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này