giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra đánh giá giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2023 - 2024 trường THPT...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra đánh giá giữa học kì 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Đống Đa, thành phố Hà Nội; đề thi mã đề 276, gồm 04 trang, cấu trúc 50% trắc nghiệm (25 câu) + 50% tự luận (03 câu), thời gian làm bài 90 phút.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kì 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Đống Đa – Hà Nội:
+ Cho bốn điểm A, B, C, D không đồng phẳng. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên đoạn BD lấy điểm P sao cho BP = 2PD. Giao điểm của đường thẳng CD và mặt phẳng (MNP) là giao điểm của: A. CD và NP. B. CD và MN. C. CD và AP. D. CD và MP.
+ Cho tứ diện ABCD. Gọi I và J theo thứ tự là trung điểm của AD và AC; G là trọng tâm tam giác BCD. Giao tuyến của hai mặt phẳng (GIJ) và (BCD)là đường thẳng: A. qua J và song song với BD. C. qua G và song song với BC. B. qua I và song song với AB. D. qua G và song song với CD.
+ Một người muốn mua một thanh gỗ đủ để cắt ra làm các thanh ngang của một cái thang. Biết rằng chiều dài các thanh ngang của cái thang đó (từ bậc dưới cùng) lần lượt là 45 cm, 43 cm, 41 cm, …, 31 cm. a) Cái thang đó có bao nhiêu bậc? b) Tính chiều dài thanh gỗ mà người đó cần mua, giả sử chiều dài các mối nối (phần gỗ bị cắt thành mùn cưa) là không đáng kể.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ki-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-dong-da-ha-noi.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này