giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2023 - 2024 trường THPT Ngô Quyề...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Ngô Quyền, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; đề thi hình thức 30% trắc nghiệm (15 câu) + 70% tự luận (04 câu), thời gian làm bài 90 phút, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Ngô Quyền – Hà Nội:
+ Cho tứ giác ABCD sao cho các cạnh đối không song song với nhau. Lấy một điểm S không thuộc mặt phẳng (ABCD). Xác định giao tuyến của a) Mặt phẳng (SAC) và mặt phẳng (SBD) b) Mặt phẳng (SAB) và mặt phẳng (SCD). c) Lấy điểm I thuộc cạnh SD, N thuộc cạnh SB, M thuộc cạnh SA sao cho M, N, I không là trung điểm. Tìm giao tuyến của mp (IBA) và mp (DMN).
+ Cho cấp số cộng với un với số hạng đầu 1 u 3 công sai d 2. a) Tính 20 u. b) Số 401 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số cộng un? c) Tính tổng của 10 số hạng đầu tiên.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi I, J, K lần lượt là trung điểm các cạnh SA, BC, CD. Thiết diện của S.ABCD cắt bởi mặt phẳng IJK là A. Hình lục giác. B. Hình tứ giác. C. Hình ngũ giác. D. Hình tam giác.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ky-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-ngo-quyen-ha-noi.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này