giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2023 - 2024 trường THPT Ngô Quyề...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Ngô Quyền, tỉnh Đồng Nai; đề thi mã đề T111, gồm 04 trang, hình thức trắc nghiệm với 40 câu hỏi và bài toán, thời gian làm bài 60 phút; đề thi có đáp án mã đề T111, T112, T113, T114.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa học kỳ 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Ngô Quyền – Đồng Nai:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M N là trung điểm của AD và BC. Giao tuyến của hai mặt phẳng SMN và SAC là A. đường thẳng đi qua S và song song với MN. B. đường thẳng đi qua S và song song với AB. C. đường thẳng đi qua S và song song với AD. D. đường thẳng đi qua S và tâm O của hình bình hành ABCD.
+ Một cây cầu có dạng cung OA của đồ thị hàm số 4 8 sin 9 x y và được mô tả trong hệ trục toạ độ Oxy với đơn vị trên các trục là mét như hình vẽ. Giả sử chiều rộng của con sông là độ dài đoạn thẳng OA. Tìm chiều rộng của con sông (quy tròn kết quả đến hàng phần chục).
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với đáy lớn AB. Gọi M là trung điểm của CD P là mặt phẳng qua M song song với SA và BC. Mặt phẳng P cắt các cạnh AB SB SC lần lượt tại N P Q. Khi đó tứ giác MNPQ là A. hình thang cân. B. hình bình hành. C. hình thoi. D. hình thang.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-hoc-ky-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-ngo-quyen-dong-nai.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này