giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2023 - 2024 trường Trung học Thự...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh; đề thi gồm 10 câu trắc nghiệm (03 điểm) + 06 câu tự luận (07 điểm), thời gian làm bài 60 phút.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-1-toan-10-nam-2023-2024-truong-trung-hoc-thuc-hanh-dhsp-tp-hcm.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này