giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2023 - 2024 trường THPT...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra đánh giá giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Tây Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề giữa kỳ 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Tây Thạnh – TP HCM:
+ Một tảng băng khối lượng 1 tấn đang tan chảy. Cứ mỗi giờ, tảng băng mất đi 1/5 khối lượng của nó. Tính khối lượng còn lại tảng băng sau 6 giờ.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành tâm O. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB, AD và G là trọng tâm của tam giác SAD. a. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD). b. Tìm giao điểm I của đường thẳng GM với mặt phẳng (ABCD). c. Tìm giao điểm J của đường thẳng SA với mặt phẳng (OMG).
+ Mực nước cao nhất tạo một cảng biển là 16m khi thủy triều lên cao và khi thủy triều xuống thấp thì mực nước thấp nhất là 10m. Đồ thị (hình bên) mô tả sự thay đổi chiều cao của mực nước tại cảng trong vòng 24 giờ tính từ lúc nửa đêm. Biết chiều cao mực nước h(m) theo thời gian t(h) (0 ≤ t ≤ 24) được cho bởi công thức h(t) = m + acos(pi/12t) với m, a là các số thực dương cho trước. Tìm thời điểm trong ngày khi chiều cao của mực nước là 11,5m.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-giua-ky-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-tay-thanh-tp-hcm.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này