giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề minh họa kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 bộ sách Cánh Diều năm học 2023 ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề minh họa kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 bộ sách Cánh Diều năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; đề thi có đáp án, lời giải chi tiết và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

I. CHỦ ĐỀ CHÍNH
Chủ đề 1: Chương I. Hàm số lượng giác, phương trình lượng giác.
1. Góc lượng giác. Giá trị lượng giác của góc lượng giác.
2. Các phép biến đổi lượng giác.
3. Hàm số lượng giác và đồ thị.
4. Phương trình lượng giác cơ bản.
Chủ đề 2: Chương II. Dãy số – cấp số cộng, cấp số nhân.
1. Dãy số.
2. Cấp số cộng.
Chủ đề 3: Chương IV. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song.
1. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian.
2. Hai đường thẳng song song trong không gian.
3. Đường thẳng và mặt phẳng song song.
II. MA TRẬN
III. CẤU TRÚC ĐỀ
1. Trắc nghiệm: 20 câu x 0,2 = 4,0 điểm.
2. Tự luận: 6,0 điểm.
Bài 1. (2,0 điểm): Chủ đề 1.
Bài 2. (1,5 điểm): Chủ đề 2.
Bài 3. (2,0 điểm): Chủ đề 3.
Bài 4. (0,5 điểm): Tổng hợp.
IV. THỜI GIAN, HÌNH THỨC KIỂM TRA
1. Thời gian: 90 phút.
2. Hình thức đề kiểm tra: Tự luận và trắc nghiệm.
3. Đề xuất: 40% trắc nghiệm (20 câu hỏi), 60% tự luận.
Lưu ý:
+ Các trường tự soạn đề ôn tập theo ma trận đề trên.
+ Trong mỗi câu tự luận có thể gồm nhiều ý.
+ Học sinh làm phần trắc nghiệm lên phiếu trả lời trắc nghiệm, phần tự luận làm trên tờ giấy thi.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-minh-hoa-giua-ky-1-toan-11-canh-dieu-nam-2023-2024-so-gddt-ba-ria-vung-tau.pdf
de-minh-hoa-giua-ky-1-toan-11-canh-dieu-nam-2023-2024-so-gddt-ba-ria-vung-tau.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này