giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 11 Cánh Diều (CD) năm học 2023 - ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán 11 Cánh Diều (CD) năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình; các đề thi được biên tập theo cấu trúc 70% trắc nghiệm kết hợp 30% tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 35 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời gian làm bài 90 phút, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Ma trận Đề tham khảo cuối kì 2 Toán 11 Cánh Diều năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Ninh Bình:
1. HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LOGARIT.
+ Phép tính lũy thừa, phép tính logarit.
+ Hàm số mũ, hàm số logarit.
+ Phương trình, bất phương trình mũ – logarit.
2. ĐẠO HÀM.
+ Định nghĩa và ý nghĩa hình học của đạo hàm.
+ Quy tắc tính đạo hàm.
+ Đạo hàm cấp hai.
3. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN.
+ Hai đường thẳng vuông góc.
+ Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
+ Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng, góc nhị diện.
+ Hai mặt phẳng vuông góc.
+ Khoảng cách.
+ Hình lăng trụ đứng, hình chóp đều, thể tích của một số hình.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-tham-khao-cuoi-ki-2-toan-11-canh-dieu-nam-2023-2024-so-gddt-ninh-binh.pdf
de-tham-khao-cuoi-ki-2-toan-11-canh-dieu-nam-2023-2024-so-gddt-ninh-binh.doc

5. Làm bài thi Online đề thi này