giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS) năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình; các đề thi được biên tập theo cấu trúc 70% trắc nghiệm kết hợp 30% tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 35 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời gian làm bài 90 phút, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Đề số 1. Trường THPT Nho Quan 1 – Ninh Bình.
Đề số 2. Trường THPT Gia Viễn B – Ninh Bình.
Đề số 3. Trường THPT Tràng An – Ninh Bình.
Đề số 4. Trường THPT Nguyễn Công Trứ – Ninh Bình.
Đề số 5. Trường THPT Yên Mô B – Ninh Bình.1. Ma trận đề kiểm tra, đánh giá định kì giữa học kì 1 môn Toán – lớp 11 (sách KNTT&CS).
2. Bảng đặc tả đề kiểm tra, đánh giá định kì giữa học kì 1 môn Toán – lớp 11 (sách KNTT&CS).
3. Đề kiểm tra, đánh giá định kì giữa học kỳ 1 môn Toán 11 (sách KNTT&CS).
4. Hướng dẫn chấm đề kiểm tra, đánh giá định kì giữa học kì 1 môn Toán – lớp 11 (sách KNTT&CS).

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-tham-khao-giua-ki-1-toan-11-knttvcs-nam-2023-2024-so-gddt-ninh-binh.pdf
de-tham-khao-giua-ki-1-toan-11-knttvcs-nam-2023-2024-so-gddt-ninh-binh.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này