giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 11 Cánh Diều (CD) năm học 2023 - ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 11 Cánh Diều (CD) năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình; các đề thi được biên tập theo cấu trúc 70% trắc nghiệm kết hợp 30% tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 35 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời gian làm bài 90 phút, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Ma trận Đề tham khảo giữa kì 2 Toán 11 Cánh Diều năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Ninh Bình:
1. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT.
+ Lũy thừa với số mũ thực.
+ Logarit.
+ Hàm số mũ và hàm số logarit.
+ Phương trình, bất phương trình mũ và logarit.
2. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN. PHÉP CHIẾU VUÔNG GÓC.
+ Hai đường thẳng vuông góc.
+ Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng.
+ Phép chiếu vuông góc, góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.
+ Hai mặt phẳng vuông góc.
+ Khoảng cách.
+ Thể tích.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-tham-khao-giua-ki-2-toan-11-canh-dieu-nam-2023-2024-so-gddt-ninh-binh.pdf
de-tham-khao-giua-ki-2-toan-11-canh-dieu-nam-2023-2024-so-gddt-ninh-binh.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này