giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề tham khảo kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS) năm học 2023 – 2024 sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình; các đề thi được biên tập theo cấu trúc 70% trắc nghiệm kết hợp 30% tự luận, trong đó phần trắc nghiệm gồm 35 câu, phần tự luận gồm 04 câu, thời gian làm bài 90 phút, có đáp án và hướng dẫn chấm điểm.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Ma trận Đề tham khảo giữa kì 2 Toán 11 KNTTVCS năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Ninh Bình:
1. HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT (08 TIẾT).
+ Phép tính luỹ thừa với số mũ nguyên, số mũ hữu tỉ, số mũ thực. Các tính chất (2 tiết).
+ Phép tính lôgarit (logarithm). Các tính chất (2 tiết).
+ Hàm số mũ. Hàm số lôgarit (2 tiết).
+ Phương trình, bất phương trình mũ và lôgarit (2 tiết).
2. QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN (17 TIẾT).
+ Góc giữa hai đường thẳng. Hai đường thẳng vuông góc (2 tiết).
+ Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (3 tiết).
+ Hai mặt phẳng vuông góc (2 tiết).
+ Khoảng cách trong không gian (4 tiết).
+ Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (4 tiết).
+ Hình chóp cụt đều và thể tích (2 tiết).

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-tham-khao-giua-ki-2-toan-11-knttvcs-nam-2023-2024-so-gddt-ninh-binh.pdf
de-tham-khao-giua-ki-2-toan-11-knttvcs-nam-2023-2024-so-gddt-ninh-binh.rar

5. Làm bài thi Online đề thi này