Tài liệu gồm 249 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Việt Đông, tuyển tập 25 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 bộ sách Kế...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

Tài liệu gồm 249 trang, được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Việt Đông, tuyển tập 25 đề ôn tập kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán 11 bộ sách Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống; các đề được biên soạn theo cấu trúc 70% trắc nghiệm (35 câu) + 30% tự luận (04 câu), thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề); đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

tuyen-tap-25-de-on-tap-giua-ki-1-toan-11-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song.pdf

5. Làm bài thi Online đề thi này