giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề thi bán học kì 1 môn Toán 10 năm học 2023 - 2024 trường THPT Vũ Duy Thanh, ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề thi bán học kì 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Vũ Duy Thanh, tỉnh Ninh Bình.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề bán kì 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Vũ Duy Thanh – Ninh Bình:
+ Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề: “Mọi phương trình đều có nghiệm” A. “Có ít nhất một phương trình vô nghiệm”. B. “Mọi phương trình đều vô nghiệm”. C. “Có duy nhất một phương trình vô nghiệm”. D. “Tất cả các phương trình đều không có nghiệm”.
+ Trong khi khai quật một ngôi mộ cổ, các nhà khảo cổ học đã tìm được một chiếc đĩa cổ hình tròn bị vỡ, các nhà khảo cổ muốn khôi phục lại hình dạng chiếc đĩa này. Để xác định bán kính của chiếc đĩa, các nhà khảo cổ lấy 3 điểm trên chiếc đĩa và tiến hành đo đạc thu được kết quả như hình vẽ (AB = 4,3 cm; BC = 3,7 cm; CA = 7,5 cm). Bán kính của chiếc đĩa này bằng (kết quả làm tròn tới hai chữ số sau dấu phẩy).
+ Giả sử CD = h là chiều cao của tháp trong đó C là chân tháp. Chọn hai điểm A, B trên mặt đất sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Ta đo được AB = 24m, CAD = 63; CBD = 48. Tính chiều cao h của khối tháp (kết quả làm tròn tới hai chữ số sau dấu phẩy).

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-ban-ki-1-toan-10-nam-2023-2024-truong-thpt-vu-duy-thanh-ninh-binh.pdf
de-ban-ki-1-toan-10-nam-2023-2024-truong-thpt-vu-duy-thanh-ninh-binh.doc

5. Làm bài thi Online đề thi này