giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi bán học kì 1 môn Toán 12 năm học 2023 - 2024 trường THPT Vũ Duy Thanh, ...

1. Giới thiệu về tài liệu, đề thi

TAODETHI.xyz giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề thi bán học kì 1 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường THPT Vũ Duy Thanh, tỉnh Ninh Bình.

2. Nội dung chính của tài liệu, đề thi

Trích dẫn Đề bán kì 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Vũ Duy Thanh – Ninh Bình:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành, M là trung điểm của SC. Mặt phẳng P đi qua AM và song song với BD cắt cạnh SB SD lần lượt tại P Q. Khi đó tỉ số thể tích giữa khối S.APMQ và khối S.ABCD bằng?
+ Một hộp sơn hình trụ có thể tích V (không đổi) được làm từ một tấm tôn có diện tích đủ lớn. Nếu hộp sơn chỉ kín một đáy thì để tốn ít vật liệu nhất hệ thức giữa bán kính đáy R và đường cao h bằng?
+ Biết S là tập giá trị của m để tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 4 23 2 y x mx m 2 trên đoạn [0;1] bằng −16. Tính tích các phần tử của S.

3. Xem trước tài liệu, đề thi

4. Tải xuống tài liệu, đề thi

de-ban-ki-1-toan-12-nam-2023-2024-truong-thpt-vu-duy-thanh-ninh-binh.pdf
de-ban-ki-1-toan-12-nam-2023-2024-truong-thpt-vu-duy-thanh-ninh-binh.docx

5. Làm bài thi Online đề thi này